Sipariş Listeleme

/api/v1/core/sale/ endpointine GET isteği gönderilerek sipariş listesi alınabilmektedir. Bu isteği atarken buradaki gibi sayfalama yapılabilir. Kullanılabilecek filtreleme alanları da aşağıdadır:

  • order_start_date: Başlangıç tarihidir. Verilen tarihten sonraki siparişleri getirir. Formatı: 2018-01-21 şeklindedir.

  • order_end_date: Bitiş tarihidir. Verilen tarihten daha geri tarihli siparişleri getirir. Formatı: 2018-02-21 şeklindedir.

  • invoiced: true gönderilir ise faturası kesilmiş siparişleri, false gönderilir ise faturası henüz kesilmemiş (veya kesilip iptal edilmiş) siparişleri getirir.

  • invoice_sent: true gönderilir ise faturası gönderilmiş siparişleri, false gönderilir ise faturası henüz gönderilmemiş veya faturası olmayan (kesilmemiş, iptal edilmiş vs.) siparişleri getirir.

  • invoice_number: Faturası kesilen ve fatura numarası verilen değerle eşleşen bir sipariş mevcutsa onu döndürür. (Giden faturalarda fatura numarası tekildir, bu nedenle bu filtrenin bulabileceği sipariş sayısı en fazla 1'dir. Ama yine de sunucudan alınacak cevabın tekil obje değil tek elemanlı bir liste olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.)

  • common_status: Üst durum koduna göre filtreler. Alabileceği değerler için bakınız.

  • status: Alt durum koduna göre filtreler. Alabileceği değerler için bakınız.

  • source: Kaynağa göre filtreler. Alabileceği değerler için bakınız.

- common_status değerleri:

['COMMON_ST_PENDING', 'COMMON_ST_WAITING_FOR_SUPPLY', 'COMMON_ST_ON_DELIVERY', 'COMMON_ST_REVERSAL', 'COMMON_ST_COMPLETED']

- status değerleri:

['ST_CANCELLED', 'ST_DECLINED', 'ST_DELIVERED', 'ST_NEW', 'ST_ORDERED_ON_SUPPLY', 'ST_PENDING_ON_SUPPLY', 'ST_PRODUCT_NOT_FOUND', 'ST_REDELIVERED_ON_REVERSAL', 'ST_REQUESTED_FOR_RETURN', 'ST_SEARCHING_FOR_PRODUCT', 'ST_SHIPMENT_REQUIRED', 'ST_WAITING_APPROVAL_FOR_DELIVERY', 'ST_WAITING_APPROVAL_FOR_REVERSAL', 'ST_WAITING_FOR_APPROVAL', 'ST_WAITING_FOR_PAYMENT', 'ST_WAITING_FOR_SHIPMENT_INFO', 'ST_WAITING_PAYMENT_FOR_DELIVERY', 'ST_WAITING_PRODUCT_FOR_REVERSAL']

- source değerleri:

['amazon', 'amazontr', 'cs', 'ebay', 'etsy', 'gg', 'hb', 'n11', 'rakuten', 'sp', 'store', 'ticimax', 'website']

Alım Listeleme

Sipariş listeme işlemiyle tek farkı endpoint olarak /api/v1/core/purchase/ kullanılıyor oluşudur. Dönülen objenin yapısı da siparişle aynıdır. Aradaki farklar; box alanının değeri siparişte SENTBOX olurken alımda INBOX geliyor oluşu ve siparişte customer ve customer_detail alanları müşteri ile ilgili bilgi verirken alımda aynı alanların tedarikçi ile ilgili bilgi vermesidir.

Örnekler

  • örnek girilecektir -