Sipariş Güncellenebilirliği

Propars sistemindeki bir siparişin güncellenebilmesi için faturasının imzalanıp gönderilmemiş olması gerekmektedir. Aksi şekilde gönderilmiş bir faturanın sipariş verilerinin güncellenmesi denendiğinde API hata dönecektir. (Fatura gönderilmesi efatura ise GIB sistemine, earşiv ise arşive ve müşteri e-posta kutusuna yapılmaktadır.)

Sipariş Kodu ile Güncelleme

Sipariş oluşturma sayfasında anlatılan işlemlerle sipariş oluşturulurken sale_code belirtilmiş ise, yine aynı sayfada anlatılan şekilde ve daha önce sipariş oluşturulurken kullanılmış olan sale_code ile aynı POST API isteği yeni sipariş verisi ile tekrar gönderilerek sipariş güncellenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki, ikinci istek yapıldığında, sistemde verilen kodu bulunduran bir sipariş bulunamazsa yeni sipariş oluşturulur, eğer kod daha önceki siparişlerden birinde kullanılmış bir kod ise o sipariş güncellenir.

Sipariş ID ile Güncelleme

Endpoint: '/api/v1/core/sale/{Sipariş ID}/' Bu endpointe PATCH isteği gönderilirse sunucudaki objenin sadece gönderilen alanları güncellenir, PUT isteği gönderilirse obje gönderilen veriye göre tamamen güncellenir. (Açıklama eklenecek.)