Endpoint

https://api.propars.net/api/v1/core/item/

Örnek Veri

Aşağıda bir ürün oluşturuken gerekli olan en temel alanlar için örnekler verilmiştir. urun_data_ornek_1de id'leri bilinen kategori, marka ve döviz kullanılmıştır. urun_data_ornek_2de id'leri bilinmeyen kategori, marka ve döviz kullanılmıştır. Verilen kodlarla kategori veya marka bulunamazsa yeni oluşturulacaktır. Döviz bulunamazsa hata dönülecektir. Sistemde bulunmayan bir döviz kodu girilmek istenirse Propars ekibine iletebilirsiniz. urun_data_ornek_3te diğer iki kullanımın karışımının örneği verilmiştir. Genel kural olarak, önce (varsa) id içeren alanlar dikkate alınmaktadır.

urun_data_ornek_1 = {
  'product_code': 'item-0123',
  'product_name: 'Test ürün adı',
  'description': 'Ürün açıklaması',
  'amount': 10,
  'price': 500,
  'tax_rate': 18,
  'tax_included': True,
  'category': <core/category/ objelerinden birinin id'si>,
  'brand': '<core/brand/ objelerinden birinin id'si>,
  'currency': <core/currency/ objelerinden birinin id'si>,
}

urun_data_ornek_2 = {
  'product_code': 'item-0123',
  'product_name: 'Test ürün adı',
  'description': 'Ürün açıklaması',
  'amount': 10,
  'price': 520.45,
  'tax_rate': 18,
  'tax_included': True,
  'category_detail': { 
    'category_code': 'cat-123',
    'name': 'Yeni kategori',
    'level': 1   # zorunlu alan
  },
  'brand_detail': {
    'brand_code': 'brand-123',
    'name': 'Yeni marka'
  },
  'currency_detail': {
    'name': 'EUR'  # TRY, EUR, USD gibi ISO doviz kodlarini alabilir
  }
}

urun_data_ornek_3 = {
  'product_code': 'item-0123',
  'product_name: 'Test ürün adı',
  'description': 'Ürün açıklaması',
  'amount': 10,
  'price': 500,
  'tax_rate': 18,
  'tax_included': True,
  'category_detail': { 
    'category_code': 'cat-1234',
    'name': 'Daha yeni kategori'
  },
  'brand': 99999999,   # Propars'ta mevcut bir markanin bilinen id'si
  'currency': 1,   # TRY dovizinin id'si 
}

Alan Açıklamaları

 • product_code: Ürün Kodu alanıdır, dolu ve benzersiz olmalıdır.
 • product_name: Ürün adı girilmelidir.
 • description: Ürün açıklaması girilmelidir.
 • amount: Ürün miktarı girilmelidir.
 • price: Ürün fiyatı girilmelidir. Ondalıklı değer alabilmektedir.
 • tax_rate: Ürün vergi oranı girilmelidir.
 • tax_included: Girilmiş olan price değerinin vergi (kdv) dahil/hariç durumunu ifade eder. True girilirse girilen fiyat kdv dahil fiyat olarak ele alınır. False girilirse kdv hariç olarak ele alınır ve fiyat gerektiren durumlarda price alanındaki verinin üstüne kdv'si eklenir.

Ürün Fotoğrafları

https://api.propars.net/api/v1/core/itemimage/ - TODO